کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
001 مناقصه حمل و نقل 1400/11/1 1400/11/2 1400/11/3 پایان یافته مشاهده لورم ایپسوم 1
1400-035 مناقصه انجام عملیات حمل و نقل درون و برون شهری محصولات تولیدی 1400/11/03 1400/11/10 یک هفته پایان یافته مشاهده لورم ایپسوم 1
Top