کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان منقضی شده جزئیات
1402-012 اجاره 7 دستگاه لیفتراک با راننده 1402-04-03 1402-04-10 منقضی شده مشاهده
1402-013 خرید گازهای صنعتی 1402-04-03 1402-04-10 منقضی شده مشاهده
1402-008 حمل ضایعات آهنی از شرکت های گروه سایپا به مقصد مالیبل سایپا 1402-02-23 1402-02-31 منقضی شده مشاهده
1402-005 خرید گازهای صنعتی 1402-02-09 1402-02-12 منقضی شده مشاهده
1402-004 ساخت و خرید پالت چوبی 1402-02-09 1402-02-12 منقضی شده مشاهده
1402-001 اجاره 7 دستگاه لیفتراک با راننده 1402-02-09 1402-02-12 منقضی شده مشاهده
1402-003 1- نگهداری و تعمیرات ساختمان و ابنیه 1402-02-09 1402-02-12 منقضی شده مشاهده
1402-003 1- نگهداری و تعمیرات ساختمان و ابنیه 2- اجاره خودرو با راننده جهت ماموریت داخل و بین شهری 1402-01-19 1402-01-26 منقضی شده مشاهده
1401-035 حفاظت و مراقبت از پیرامون شرکت و پارکینگ شرکت 1401-11-30 1401-12-04 منقضی شده مشاهده
1401-032 اجاره چهار دستگاه خودرو با راننده جهت ماموریت های داخل و بین شهری 1401-11-30 1401-12-04 منقضی شده مشاهده
1401-036 حمل و نقل درون و برون شهری محصولات تولیدی 1401-11-30 1401-12-04 منقضی شده مشاهده
1401-033 خرید فروسیلیس 1401-11-30 1401-12-04 منقضی شده مشاهده
Top