مناقصه انجام عملیات حمل و نقل درون و برون شهری محصولات تولیدی

کد : 1400-035
نوع : لورم ایپسوم 1
وضعیت :
برگذار کننده : مالیبل سایپا
تاریخ شروع : 1400/11/03
تاریخ پایان : 1400/11/10
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : یک هفته
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/11/20
مستندات : موجود نیست
Top